Pretensiooni esitamise õigus

Vastavalt Võlaõigusseaduse §-le 218 vastutab müüja kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb 2 aasta jooksul kauba üleandmisest ostjale. Sealjuures eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus kauba või puuduse olemusega.

Puuduse ilmnemisel tuleb:

  1. Saata täidetud peretensioonivorm (leiad siit) kaupluse e-posti aadressile, millest ostu sooritasite. 

1.1 Kauplusest ostu sooritamise korral edastada emailile ASKOpretensioon@indoorgroup.onmicrosoft.com

1.2 E.poest ostu sooritamie korral edasta emailile e-pood@asko.ee

       2. Pretensioonivormis kirjeldada võimalikult täpselt avastatud puudust.

       3. Lisada võimalusel toote defektidest fotod.

Peale avalduse meile saabumist võtame Teiega ühendust 7 päeva jooksul, et leppida kokku edasine tegevus puuduse üle vaatamiseks ja parandamiseks.